כל הפוסטים במבני ציבור

כיכר אנטין

תכנית אב של אוניברסיטת תל אביב ואדריכלות של כיכר אנטין ובית הסטודנט. בכיכר אנטין הפתוחה לעיר תוכנן מבנה אוניברסיטאי אשר

מתקן לאומי לשחיה

מתחם הכולל 2 בריכות שחייה אולימפיות ובריכה לימודית, בית מלון, משרדים ומרכז תקשורת. התכנית כללה מבנים קיימים ויצרה מתחם אחיד

אפרת

מרכז ספורט עבור המגזר הדתי והחילוני גם יחד. המרכז משלב את כל הדרישות של המגזר הדתי עם גמישות המאפשרת גם