כל הפוסטים בפרסומים

עד 120, ראשון לציון

תכנון עבור הגיל השלישי הינו תחום מתפתח, אשר ניתנת לו חשיבה מחדש כיום. הדיירים בבתי הדיור המוגן, חיוניים ברוחם ובמרצם