בית ספר תיכון, חריש

המחשבה על הילדים אשר יבלו זמן רב בין כתליו של בית הספר והאפשרות להשפיע על תחושותיהם בתקופה קריטית זו של חייהם והתפתחותם, הופכת את עבודת התכנון לאתגר שמעבר לתכנון ארכיטקטוני.

התלמיד הוא זה אשר עמד לנגד עיני המתכננים, במרכז תהליך התכנון של בית הספר במועצה המקומית חריש, בצפון מזרח השרון.

בית ספר תיכון, חריש