תחרויות ופרסים

תעודת פרס רוקח - ככר אנטין

תעודת פרס רכטר - תכנית אב